سیاستهای همسرداری

سیاستهای همسرداری

سیاستهای همسرداری


"رازهایی که نباید از زندگی مشترکتان بدانند!" خلوت‌هایتان با همسر: هرگز از خلوت خودتان با همسر، چیزی به دوستانتان نگویید زیرا این روابط حکم «راز» بین شما و همسرتان است. همیشه خود را جای همسرتان بگذارید و ببینید از نظر شما قابل پسند است که دوستان همسرتان از رابطه بین شما مطلع باشند یا خیر؟ مسائل مربوط به اتاق خواب، فقط به شما و همسرتان مربوط است. در غیر این‌ صورت خطر عدم اعتماد همسرتان را به جان می‌خرید. «صمیمیت» معنای مشخصی دارد. اگر در زندگی جنسی‌تان با چالشی روبه‌رو شدید، فقط با همسرتان یا روان‌شناس صحبت کنید.